SafariLogga

Lifetime Safaris

Vi förvandlar dina resedrömmar till upplevelser

Agnes&John

Resor och upplevelser där alla är vinnare

Lifetime Safaris handlar inte bara om att organisera safariresor, utan också om att vara en positiv kraft i lokalsamhällets utveckling.

Lifetime safaris

Om Lifetime Safaris och hållbar turism

Lifetime Safaris är grundat av Baraka Mollel och har sin bas i Arusha City där hållbar turism är ett ledord för Lifetime Safaris verksamhet. Alla våra arrangemang sker med omsorg om den lokala miljön samt respekt för djurlivet och befolkningen i de områden som besöks.

Så långt det är möjligt strävar Lifetime Safaris att samarbeta med hotell och safarianläggningar som arbetar aktivt med hållbarhet såväl när det gäller miljö som socialt ansvar.

LejonUngeTräd
SerengetiLuftBallong

visionen

Vår vision

Lifetime Safaris vision är att erbjuda en unik upplevelse av Tanzania, dess kultur och natur. Därigenom vill vi skapa ett kretslopp som gör oss alla till vinnare – du som besökare, Lifetime Safaris som företag, Tumaini for Africa som barnhem och, inte minst, barnen som får tillgång till framtiden. Välkommen till vårt Afrika!

Historien om barnhemmet

Barnhemmet Tumaini for Africa

Tumaini for Africa grundades 2009 av Beatrice Boniface Mollel, Baraka Mollells mor, och drivs nu av familjen Mollel med hjälp av volontärer från hela världen. Verksamheten syftar till att ge föräldralösa barn i Arusha trygghet, omsorg, skolgång och därigenom ett alternativ till ett liv på gatan. Barnhemmet har plats för 30 barn som får utbildning, hälsovård och ett tryggt boende.

BarnhemmetBarn

Tumaini

Den uttalade målsättningen är att alla barn som utbildas igenom barnhemmets försorg ska tillägna sig sådana färdigheter och kunskaper att de kan få arbete inom det lokala näringslivet. 

Tumaini for Africa ger också barnen en tillräcklig grund för att de ska kunna vidareutbilda sig, exempelvis till lärare eller inom sjukvården. Och drömmen är att före detta barnhemsbarn ska återvända till barnhemmet och bidra till verksamhetens utveckling genom sitt arbete.

Lifetime Safaris

Lifetime Safaris är nära knutet till barnhemmet Tumaini for Africa. Safariverksamheten har skapats för att ge barnhemmet ekonomisk stabilitet och för att på sikt kunna erbjuda dessa barn arbete inom företaget.

Vi vill med vår barnhems- och safariverksamhet bidra till den lokala utvecklingen – för vad kan vara mer gynnsamt för ett samhälle än barn som känner trygghet nog att drömma om framtiden, samtidigt som de ges förutsättningar att förverkliga dessa drömmar?

Är du intresserad av att arbeta som volontär på barnhemmet eller bidra på annat sätt, mejla eller läs mer på Tumaini For Africas hemsida.

BarnhemmetBarnen
Open chat
Hej vill du komma i kontakt med oss?